FAALİYET ALANLARIMIZ

Büromuz, müvekkillerinin faaliyet alanları ile ilgili her türlü adli ve idari dava ve icra takipleri, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru süreçlerinin yönetimi ile sözleşmelerin müvekkil menfaatleri doğrultusunda hazırlanması, mevcut kurulu sözleşmelerinin ise müvekkil aleyhine olan bölümlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda üst düzey deneyim ve pratiğe sahiptir. Her biri alanında uzman genç ve dinamik avukat kadrosuyla şirketlerin hukuk müşavirliği yanında kişiye özel hukuk müşavirliği ile aile, ceza ve iş hukuku davaları ve toplu sözleşme görüşmeleri alanında da özel bilgi ve birikime sahiptir.

Başlıca Çalışma Alanlarımız:

 • Anayasa Hukuku
 • İnsan Hakları Hukuku/Genel Kamu Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Banka ve Finans Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması
 • Şirket Kuruluşları
 • Ortaklıklar
 • Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri
 • Yabancı Sermaye Yatırımları  
 • İş Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku
 • Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Kat Mülkiyeti Hukuku